1+1=11 + Itha K

l

1+1=11 (Roberto Equisoain) és patòlic, patafísic i errorista. La reescriptura, la tergiversació, el plagi, l’acumulació, la classificació i el reciclatge són les seues tècniques recurrents. Belleza Infinita, Escrito a lápiz, Circadian Books i altres editorials han editat els seus llibres. https://vimeo.com/user4345583

1+1=11 (Roberto Equisoain) és patòlic, patafísic i errorista. La reescriptura, la tergiversació, el plagi, l’acumulació, la classificació i el reciclatge són les seues tècniques recurrents. Belleza Infinita, Escrito a lápiz, Circadian Books i altres editorials han editat els seus llibres.

https://vimeo.com/user4345583