José Daniel Espejo

l

José Daniel Espejo és pare, escriptor, activista, periodista i llibreter. El seu últim llibre, “Los lagos de Norteamérica” (Pre-textos, 2019).

José Daniel Espejo és pare, escriptor, activista, periodista i llibreter. El seu últim llibre, “Los lagos de Norteamérica” (Pre-textos, 2019).