Lluïsa Lladó

l

Lluïsa Lladó va nàixer a Palma en 1971. És Tècnic Superior de Disseny i Arts Plàstiques i de Revestiments Ceràmics. Va resultar finalista en el V Premi Internacional de Poesia a Segòvia (2014). Ha participat en l’Antologia Bilingüe de «Sant Diego Poetry Annual» 2016-2017, present a les biblioteques i en les universitats del sud de […]

Lluïsa Lladó va nàixer a Palma en 1971. És Tècnic Superior de Disseny i Arts Plàstiques i de Revestiments Ceràmics. Va resultar finalista en el V Premi Internacional de Poesia a Segòvia (2014). Ha participat en l’Antologia Bilingüe de «Sant Diego Poetry Annual» 2016-2017, present a les biblioteques i en les universitats del sud de Califòrnia i en l’Antologia internacional de Lorca «Poeta en Nueva York. Poetas de tierra y luna» (Karima Editora) en 2018, entre altres. Ha publicat els poemaris: Azul-lejos (Parnass, 2013); El bosque turquesa (Torremozas, 2014); La marquesa de seda (Unaria Ediciones, 2015); L’arca de Wislawa (Torremozas, 2017) i “La complejidad de Electra” (Torremozas, 2020).

https://elcohetevolador.blogspot.com/