La retransmissió per streaming en el canal de Youtube de Vociferio ens acosta el 10é Aniversari del Festival de Poesia directament on siga que estiguem.