Estem treballant per a fer de la VI edició de Vociferio poesia, ritme, bala davant dels ulls de totxs.